Η Εταιρεία


Σύντομο Προφίλ

 

Ιστορικό

Μηχανικοί, Μελετητές και Ενεργειακοί σύμβουλοι συμμετέχουν σε μία Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) η οποία  ιδρύθηκε το 2009, έχει έδρα στην Αλεξανδρούπολη και διατηρεί παράρτημα γραφείων στην Αθήνα.

Σκοπός

Κύριος σκοπός ήταν η δημιουργία μιας ανταγωνιστικής επιχείρησης στον τομέα του σχεδιασμού και της διαχείρισης τεχνικών έργων.

Παρούσα Κατάσταση

Σήμερα, η Multi Ι.Κ.Ε. έχει μια δυναμική παρουσία στην Ελλάδα με κύρια δραστηριότητα την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την τεχνική και διοικητική υποστήριξη φορέων του δημοσίου στην υλοποίηση τεχνικών έργων.

 

 

 

Προσωπικό

Η  Multi Ι.Κ.Ε. έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών πανελλαδικά και στο εξωτερικό, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τη φύση και τις ανάγκες του κάθε έργου. Το άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό της εταιρείας αποτελεί την βάση της επιτυχίας της.

Διεύθυνση

Η Διοίκηση της Εταιρείας διέπεται από ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων και δραστικών μέτρων, με υψηλό επίπεδο δέσμευσης για την ομάδα και πελατοκεντρική κουλτούρα. Διασφαλίζει την αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία, την προσαρμογή και τη συνεχή βελτίωση με σύγχρονες τεχνικές διαχείρισης, οι οποίες συνολικά προσφέρουν εγγυήσεις φερεγγυότητας, της συνέπειας.

Οικονομικά Στοιχεία