ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ στην Αθήνα (κωδ. θέσης: 20.08.202105)

Ο ιδανικός υποψήφιος θα έχει την ευκαιρία να συμμετέχει ενεργά σε ομάδα εκπόνησης μελετών δημόσιων κτιριακών έργων και αναπλάσεων.

Χρησιμοποιώντας ισχυρές οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, αυτός ο υποψήφιος θα έχει την δυνατότητα να παρέχει τις υπηρεσίες και να συνεργαστεί στενά με τους διαχειριστές του έργου, την ομάδα εργασίας και να εκπαιδευτεί από έμπειρους μηχανικούς.

Κρίνονται απαραίτητα:

 • η εμπειρία στην χρήση του AutoCAD και να είναι σε θέση να εκτελεί αρχιτεκτονικό και τεχνικό σχεδιασμό
 •   η σχετική προϋπηρεσία συμμετοχής σε ομάδα εκπόνησης μελετών δημόσιων κτιριακών έργων ή/και αναπλάσεων

Επαγγελματικό προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχίο Αρχιτεκτονικής
 • Πολύ καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων για αρχιτεκτονικές μελέτες σε 2D και 3D
 • Άριστη γνώση ΑutoCAD
 • Άριστη γνώση Microsoft Word και Μicrosoft Excel
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας, προφορικά και γραπτά

Προσωπικό προφίλ υποψηφίου

 • Ισχυρές οργανωτικές, αναλυτικές, επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Επίμονος, εστιασμένος στο στόχο, θετικός και με ομαδικό πνεύμα
 • Υπεύθυνος και συνεπής
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (κατά περίπτωση)
 • Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ (κατά προτίμηση)

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Τοποθεσία: Αθήνα, Αττικής

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν ένα ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα με συνοδευτική επιστολή και, εφόσον υπάρχουν, επιστολές συστάσεων μέσω email στο info(a)multiepe.com με θέμα “[ΚΑΡΙΕΡΑ][20.08.202105]”. Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπιστούν με εμπιστευτικότητα και με την άδεια του υποψηφίου θα αρχειοθετηθούν για μελλοντικές νέες θέσεις εργασίας.